GÓI CƯỚC 3G

EduPlus Ngày

Dung lượng 500MB/ngày
Giá cước 5.000đ/ngày
Cú pháp DKPH1 gửi 9169
Cước phát sinh Không
Chú thích

 • Miễn phí 500MB/ngày
 • Miễn Phí 10 phút gọi nội mạng mỗi ngày

Youtube 1 Ngày

Dung lượng 700MB/ngày
Giá cước 9.000đ/ngày
Cú pháp YC3 gửi 999
Cước phát sinh Không
Chú thích

 • Data 3G/4G tốc độ cao: 700MB/ngày
 • Không giới hạn data truy cập Youtube

Combo Ngày (Mobion + Data)

Dung lượng Chỉ miễn cước data truy cập dịch vụ Mobion
Giá cước 6.000đ/ngày
Cú pháp MCH2 gửi 999
Cước phát sinh không
Chú thích

 • Miễn phí 200MB truy cập Internet mỗi ngày
 • Chỉ Miễn cước data truy cập website https://mobion.vn/
 • Miễn cước ngày đầu đăng ký
 • gia hạn hàng ngày

D15 - Data 3 Ngày

Dung lượng 3GB/3 ngày
Giá cước 15.000đ/3 ngày
Cú pháp CEL10 D15 gửi 9084
Cước phát sinh Hết data - ngắt kết nối
Chú thích

 • 3GB tốc độ cao sử dụng trong 3 ngày
 • Hết data - ngắt kết nối để tránh phát sinh cước

D30 - Data 7 Ngày

Dung lượng 7GB/ 7 ngày
Giá cước 30.000đ/ 7 ngày
Cú pháp CEL10 D30 gửi 9084
Cước phát sinh Hết data - ngắt kết nối
Chú thích

 • 1GB/ngày tương đương 7GB/7 ngày
 • Hết data - ngắt kết nối để tránh phát sinh cước 

NA70 - Data Tháng

Dung lượng 10GB/30 ngày
Giá cước 70.000đ/30 ngày
Cú pháp CEL10 NA70 gửi 9084
Cước phát sinh Không
Chú thích

 • Miễn phí 10 GB/tháng
 • hết dung lượng, ngắt kết nối internet

KC90 - Combo (Data + Thoại)

Dung lượng 30GB/30 ngày
Giá cước 90.000đ/30 ngày
Cú pháp CEL10 KC90 gửi 9084
Cước phát sinh Hết data - ngắt kết nối
Chú thích

- Data: 1GB/ngày tương đương 30GB/Tháng
- Miễn phí:
  • Dưới 10 phút gọi nội mạng đầu tiên
  • 30 phút ngoại mạng

NA90 - Data Tháng

Dung lượng 15GB/tháng
Giá cước 90.000đ/30 ngày
Cú pháp CEL10 NA90 gửi 9084
Cước phát sinh Hết data - ngắt kết nối
Chú thích

 • Miễn phí 15 GB/chu kỳ Tháng
 • hết dung lượng, tạm khóa internet

Youtube YC30

Dung lượng 3GB/tháng
Giá cước 99.000đ/30 ngày
Cú pháp CEL10 YC30 gửi 9084
Cước phát sinh Không
Chú thích

 • Data 3G/4G tốc độ cao: 3GB/tháng
 • Không giới hạn data truy cập Youtube

MobiEdu 7 Ngày - 7ED

Dung lượng 56GB/7 ngày
Giá cước 70.000đ/7 ngày
Cú pháp CEL10 7ED gửi 9084
Cước phát sinh Hết data - ngắt kết nối
Chú thích

- Data: 8GB/ngày tương đương 56GB/chu kỳ 7 ngày
- Miễn phí:
  • Dưới 10 phút gọi nội mạng đầu tiên
  • 35 phút ngoại mạng
  • Free 01 tài khoản ôn luyện tiếng anh Anh TOEIC trên mobiEdu

KC120 - Combo Tháng (Data + Thoại)

Dung lượng 45GB/30 ngày
Giá cước 120.000đ/30 ngày
Cú pháp CEL10 KC120 gửi 9084
Cước phát sinh Hết data - ngắt kết nối
Chú thích

- Data: 1.5GB/ngày tương đương 45GB/Tháng
- Miễn phí:
  • Dưới 10 phút gọi nội mạng đầu tiên
  • 50 phút ngoại mạng

D90 - Data Tháng

Dung lượng 30GB/30 ngày
Giá cước 90.000đ/30 ngày
Cú pháp CEL10 D90 gửi 9084
Cước phát sinh Hết data - ngắt kết nối
Chú thích

Data: 1GB/ngày tương đương 30GB/Tháng

HD70 - Data Tháng

Dung lượng 6GB/tháng
Giá cước 70.000đ/30 ngày
Cú pháp CEL10 HD70 gửi 9084
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

 • 6GB / Tháng
 • Có ngay 6GB sử dụng trong 30 ngày

TikTok - TT80

Dung lượng 3GB/tháng
Giá cước 80.000đ/30 ngày
Cú pháp CEL10 TT80 gửi 9084
Cước phát sinh Không
Chú thích

 • Data 3G/4G tốc độ cao: 3GB/tháng
 • Không giới hạn data truy cập TikTok

HD90 - Data Tháng

Dung lượng 8GB/tháng
Giá cước 90.000đ/30 ngày
Cú pháp CEL10 HD90 gửi 9084
Cước phát sinh Hết data - ngắt kết nối
Chú thích

 • Data: 8GB/tháng
 • Gia hạn tự động: 

C200N - Data Tháng

Dung lượng 120GB/30 ngày
Giá cước 90.000đ / 30 ngày
Cú pháp CEL10 C200N gửi 9084
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

- Data: 4GB/ngày tương đương 120GB/chu kỳ 1 tháng
- Miễn phí:
  • Dưới 20 phút gọi nội mạng đầu tiên
  • 50 phút ngoại mạng
  • Hai chu kỳ đầu giá 90,000đ, từ chu kỳ sau giá 200,000đ

HD120 - Data Tháng

Dung lượng 10 GB/tháng
Giá cước 120.000đ/30 ngày
Cú pháp CEL10 HD120 gửi 9084
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

 • Data: 10GB/tháng
 • Gia hạn tự động: 

OF90 - Data Tháng

Dung lượng 30GB/30 ngày
Giá cước 90.000đ/30 ngày
Cú pháp CEL10 OF90 gửi 9084
Cước phát sinh Không
Chú thích

 • Nhận ngay 1GB data mỗi ngày (30GB/tháng).
 • Được miễn phí 1 tài khoản Office 365 A3 bản quyền trên hệ sinh thái mobiEdu.

GÓI CƯỚC 4G

EduPlus Ngày

Dung lượng 500MB/ngày
Giá cước 5.000đ/ngày
Cú pháp DKPH1 gửi 9169
Cước phát sinh Không
Chú thích

 • Miễn phí 500MB/ngày
 • Miễn Phí 10 phút gọi nội mạng mỗi ngày

Youtube 1 Ngày

Dung lượng 700MB/ngày
Giá cước 9.000đ/ngày
Cú pháp YC3 gửi 999
Cước phát sinh Không
Chú thích

 • Data 3G/4G tốc độ cao: 700MB/ngày
 • Không giới hạn data truy cập Youtube

Combo Ngày (Mobion + Data)

Dung lượng Chỉ miễn cước data truy cập dịch vụ Mobion
Giá cước 6.000đ/ngày
Cú pháp MCH2 gửi 999
Cước phát sinh không
Chú thích

 • Miễn phí 200MB truy cập Internet mỗi ngày
 • Chỉ Miễn cước data truy cập website https://mobion.vn/
 • Miễn cước ngày đầu đăng ký
 • gia hạn hàng ngày

D30 - Data 7 Ngày

Dung lượng 7GB/ 7 ngày
Giá cước 30.000đ/ 7 ngày
Cú pháp CEL10 D30 gửi 9084
Cước phát sinh Hết data - ngắt kết nối
Chú thích

 • 1GB/ngày tương đương 7GB/7 ngày
 • Hết data - ngắt kết nối để tránh phát sinh cước 

NA70 - Data Tháng

Dung lượng 10GB/30 ngày
Giá cước 70.000đ/30 ngày
Cú pháp CEL10 NA70 gửi 9084
Cước phát sinh Không
Chú thích

 • Miễn phí 10 GB/tháng
 • hết dung lượng, ngắt kết nối internet

KC90 - Combo (Data + Thoại)

Dung lượng 30GB/30 ngày
Giá cước 90.000đ/30 ngày
Cú pháp CEL10 KC90 gửi 9084
Cước phát sinh Hết data - ngắt kết nối
Chú thích

- Data: 1GB/ngày tương đương 30GB/Tháng
- Miễn phí:
  • Dưới 10 phút gọi nội mạng đầu tiên
  • 30 phút ngoại mạng

Thoại Ngày - AM2

Dung lượng Không
Giá cước 3.000đ/ngày
Cú pháp AM2 gửi 999
Cước phát sinh Không
Chú thích

 • Miễn phí 15 phút gọi nội mạng mỗi ngày.
 • Chỉ miễn phí 3G/4G khi nghe nhạc trên website http://m.dailycall.vn/.
 • Gia hạn hàng ngày

NA90 - Data Tháng

Dung lượng 15GB/tháng
Giá cước 90.000đ/30 ngày
Cú pháp CEL10 NA90 gửi 9084
Cước phát sinh Hết data - ngắt kết nối
Chú thích

 • Miễn phí 15 GB/chu kỳ Tháng
 • hết dung lượng, tạm khóa internet

Youtube YC30

Dung lượng 3GB/tháng
Giá cước 99.000đ/30 ngày
Cú pháp CEL10 YC30 gửi 9084
Cước phát sinh Không
Chú thích

 • Data 3G/4G tốc độ cao: 3GB/tháng
 • Không giới hạn data truy cập Youtube

MobiEdu 7 Ngày - 7ED

Dung lượng 56GB/7 ngày
Giá cước 70.000đ/7 ngày
Cú pháp CEL10 7ED gửi 9084
Cước phát sinh Hết data - ngắt kết nối
Chú thích

- Data: 8GB/ngày tương đương 56GB/chu kỳ 7 ngày
- Miễn phí:
  • Dưới 10 phút gọi nội mạng đầu tiên
  • 35 phút ngoại mạng
  • Free 01 tài khoản ôn luyện tiếng anh Anh TOEIC trên mobiEdu

KC120 - Combo Tháng (Data + Thoại)

Dung lượng 45GB/30 ngày
Giá cước 120.000đ/30 ngày
Cú pháp CEL10 KC120 gửi 9084
Cước phát sinh Hết data - ngắt kết nối
Chú thích

- Data: 1.5GB/ngày tương đương 45GB/Tháng
- Miễn phí:
  • Dưới 10 phút gọi nội mạng đầu tiên
  • 50 phút ngoại mạng

D90 - Data Tháng

Dung lượng 30GB/30 ngày
Giá cước 90.000đ/30 ngày
Cú pháp CEL10 D90 gửi 9084
Cước phát sinh Hết data - ngắt kết nối
Chú thích

Data: 1GB/ngày tương đương 30GB/Tháng

HD70 - Data Tháng

Dung lượng 6GB/tháng
Giá cước 70.000đ/30 ngày
Cú pháp CEL10 HD70 gửi 9084
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

 • 6GB / Tháng
 • Có ngay 6GB sử dụng trong 30 ngày

TikTok - TT80

Dung lượng 3GB/tháng
Giá cước 80.000đ/30 ngày
Cú pháp CEL10 TT80 gửi 9084
Cước phát sinh Không
Chú thích

 • Data 3G/4G tốc độ cao: 3GB/tháng
 • Không giới hạn data truy cập TikTok

HD90 - Data Tháng

Dung lượng 8GB/tháng
Giá cước 90.000đ/30 ngày
Cú pháp CEL10 HD90 gửi 9084
Cước phát sinh Hết data - ngắt kết nối
Chú thích

 • Data: 8GB/tháng
 • Gia hạn tự động: 

HD120 - Data Tháng

Dung lượng 10 GB/tháng
Giá cước 120.000đ/30 ngày
Cú pháp CEL10 HD120 gửi 9084
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

 • Data: 10GB/tháng
 • Gia hạn tự động: 

OF90 - Data Tháng

Dung lượng 30GB/30 ngày
Giá cước 90.000đ/30 ngày
Cú pháp CEL10 OF90 gửi 9084
Cước phát sinh Không
Chú thích

 • Nhận ngay 1GB data mỗi ngày (30GB/tháng).
 • Được miễn phí 1 tài khoản Office 365 A3 bản quyền trên hệ sinh thái mobiEdu.