Gói đặc biệt

Mobion

Dung lượng KHÔNG GIỚI HẠN
Giá cước 5.000đ/ngày
Cú pháp OD15 gửi 999
Cước phát sinh Mua thêm Data
Chú thích

Miễn phí Data xem phim trên dịch vụ http://mobion.vn/

ED50

Dung lượng 1GB/ngày => 30GB/30 ngày
Giá cước 50.000đ/30 ngày
Cú pháp CEL3 ED50 gửi 9084
Cước phát sinh Hết data truy cập tốc độ 5Mbps không giới hạn
Chú thích

 • 1GB/ngày => 30GB/30 ngày
 • Hết data truy cập tốc độ 5Mbps không giới hạn

21G

Dung lượng 2GB/ngày (60GB/tháng30 ngày)
Giá cước 59.000đ/30 ngày
Cú pháp CEL3 21G gửi 9084
Cước phát sinh Hết data truy cập tốc độ 2Mbps không giới hạn
Chú thích

 • 2GB/ngày (60GB/tháng30 ngày)
 • Hết data truy cập  tốc độ 2Mbps không giới hạn

TT7

Dung lượng 1GB
Giá cước 15.000đ / 7 ngày
Cú pháp CEL3 TT7 gửi 9084
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

 • Không giới hạn dung lượng truy cập ứng dụng Tiktok
 • 1GB truy cập Internet ngoài gói.
 • Được sử dụng kèm theo các gói Mobile Internet/combo khác hoặc M0

TT30

Dung lượng 2GB
Giá cước 30.000đ/ 30 ngày
Cú pháp CEL3 TT30 gửi 9084
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

 • Không giới hạn dung lượng truy cập ứng dụng Tiktok
 • 2GB truy cập Internet ngoài gói.
 • Chỉ được sử dụng kèm theo các gói cước trên PCRF.

TT80

Dung lượng 3GB
Giá cước 80.000đ / 30 ngày
Cú pháp CEL3 TT80 gửi 9084
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

 • Không giới hạn dung lượng truy cập ứng dụng Tiktok
 • 3GB truy cập Internet ngoài gói.
 • Được sử dụng kèm theo các gói Mobile Internet/combo khác hoặc M0

ED100

Dung lượng 2GB/ngày => 60GB/30 ngày
Giá cước 100.000đ/30 ngày
Cú pháp CEL3 ED100 gửi 9084
Cước phát sinh Hết data truy cập tốc độ 5Mbps không giới hạn
Chú thích

 • 2GB/ngày => 60GB/30 ngày.
 • Hết data truy cập  tốc độ 5Mbps không giới hạn